Zadzwoń +48 691 302 896
     

Jak to działa ?

Mobilny Strażak

To prosta i przejrzysta usługa, która dzięki połączeniu Witryny Webowej oraz Aplikacji Mobilnej w prosty sposób pozwala monitorować mobilność strażaków oraz całych jednostek OSP.


Rejestracja Jednostki OSP

Pierwszym krokiem, który umożliwia nam korzystanie z usługi jest zarejestrowanie swojej jednostki w naszym systemie. Jednostkę rejestruje tutaj jednoosobowo Naczelnik jednostki lub inna osoba, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad kontem danej jednostki, a także za wprowadzanie i modyfikowanie informacji o strażakach mających dostęp do usługi.


Zadania i możliwości Naczelnika

Po zarejestrowaniu Naczelnik dodaje do systemu kolejnych strażaków z jednoczesnym przydzieleniem im stanowisk. Ustala on również indywidualne hasła dla strażaków, dzięki którym będą mogli logować się zarówno do Aplikacji Mobilnej oraz do Witryny Web.

Naczelnik z założonego przez siebie konta ma możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich strażaków z podległej jednostki. Ma on również wgląd w statystyki przedstawiające czas pozostawania wybranego strażaka w gotowości bojowej.


Aplikacja

Strażacy zmieniają swoje statusy poprzez Aplikację Mobilną lub po zalogowaniu się do Witryny Web.


PSK/MSK

Możliwe jest również zainteresowanie usługą komórek Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za nadzór nad jednostkami OSP. Po wysłaniu maila z chęcią skorzystania przez Stanowisko Kierowania PSP z usługi zostanie przydzielone mu konto, na którym to będzie możliwy wgląd w gotowość wszystkich zarejestrowanych jednostek z swojego powiatu.

Stanowisko Kierowania otrzymuje możliwość wysyłania powiadomień oraz wiadomości alarmowych do strażaków wybranych jednostek, a także wgląd w statystyki przedstawiające czas pozostawania wybranej jednostki w gotowości bojowej.


WSKR

Analogiczne konto, ale o rozszerzonym zakresie może uzyskać Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa(WSKR).

Informacje na temat aplikacji

MobilnyStrażak to interaktywna usługa monitorująca w czasie rzeczywistym gotowość bojową zarówno poszczególnych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i ich jednostek. Pozwala ona również na przekazywanie owych informacji do właściwych Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Usługa dzięki połączeniu Witryny Web oraz Aplikacji Mobilnej pozwala na bieżącą kontrolę gotowości bojowej członków OSP, którzy jednym kliknięciem mogą zmienić swój status określający gotowość do podjęcia działań ratowniczych.

Dane kontaktowe

EJ-Mix Edward Cyran
Edward Cyran
ul. Śląska 8
44-370 Pszów

tel.+48 691 302 896 e-mailmobilnystrazak@gmail.com