Zadzwoń +48 691 302 896
     

Co nowego?

W dniu 6 luty 2017 wchodzi w życie nowy regulamin Systemu Mobilny Strażak.
Od tego dnia korzystanie z systemu jest BEZPŁATNE.


 
AKTUALIZACJA 1.2.0
(08.04.2016)

Dodano możliwość wprowadzania opisu tekstowego, który wyświetlany jest pod imieniem i nazwiskiem strażaka. Dodano informację opisujące funkcję w zakładce USTAWIENIA

Zmodernizowano opcję Lokalizacji:

- wprowadzono opcję lokalizowania po samej lokalizacji sieciowej

- zmniejszono częstotliwość z jaką aplikacja pobiera dane GPS co wpływa na mniejsze zużycie baterii telefonu


\


Poprawiono działanie pomarańczowego zaznaczenia  użytkowników, którzy wezmą udział w akcji – teraz automatycznie zostanie ono usunięte po 30 min od alarmu 


Poprawiono odczytywanie przedawnionych wiadomości alarmowych – wiadomości starsze będą wyświetlane jako zwykłe i nie będą wzbudzały alarmu.


Dodano 4 pola do wpisania numerów alarmowych, z których przychodzą wiadomości 

(do niektórych jednostek przychodzą z kilku numerów)
AKTUALIZACJA 1.1.0 (03.09.2015)

Aplikacja:

Dodano:
* Opcję "WYLOGUJ"
* Autoodświeżanie podczas zmiany swojego statusu
* Zakładkę "USTAWIENIA", a w niej:
- Lokalizacja GPS - umożliwia automatyczną zmianę statusów w zależności od odległości strażaka od remizy


- Alarmowanie - umożliwia zsynchronizowanie aplikacji z opcjami alarmowania użytkowanymi przez jednostki OSP(alarmowanie przez dzwonienie oraz alarmowanie SMS), pozwalając dodatkowo zobaczyć,
 który ze strażaków odpowiada na alarm bojowy.


- Dzwonek alarmowy - wiadomości alarmowe z systemu oraz alarmy SMS otrzymują dźwięk syreny

Panel WEB:

Wprowadzono poprawki związane z wprowadzeniem nowych opcji w Aplikacji:
* usprawnienie nanoszenia jednostek OSP na mapę

* zmiana widoku dostępności jednostki w widoku PSK/WSKR - od teraz widoczne jest ilu dowódców/kierowców/ ratowników gotowych jest odpowiedzieć na alarm bojowy oraz ich łączną liczbę

* podgląd ilości strażaków odpowiadających na zaalarmowanie 


* możliwość wprowadzenia telefonu alarmowego innych systemów powiadamiania, który powoduje reakcję aplikacji

Informacje na temat aplikacji

MobilnyStrażak to interaktywna usługa monitorująca w czasie rzeczywistym gotowość bojową zarówno poszczególnych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i ich jednostek. Pozwala ona również na przekazywanie owych informacji do właściwych Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Usługa dzięki połączeniu Witryny Web oraz Aplikacji Mobilnej pozwala na bieżącą kontrolę gotowości bojowej członków OSP, którzy jednym kliknięciem mogą zmienić swój status określający gotowość do podjęcia działań ratowniczych.

Dane kontaktowe

EJ-Mix Edward Cyran
Edward Cyran
ul. Śląska 8
44-370 Pszów

tel.+48 691 302 896 e-mailmobilnystrazak@gmail.com